Çin Dili Edebiyatı, Sinoloji, Çince Mütercim Tercümanlık

Çince Mütercim Tercümanlık, Çin Dili Edebiyatı, Sinoloji

| Posted on

Çince ile ilgili bir meslek seçmeye karar verdin fakat hangi bölümü okumaya karar veremediysen bu blog sana çok faydalı olacak!

Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çin Dili ve Edebiyatı Lisans Programının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği şeyler şu şekildedir;

–> Çinceyi yazılı ve sözlü olarak doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini edinmeleri,

–> Akademik düşünce ve analiz yeteneği kazanmak,

–>  Çince dilbilimsel veya edebi çalışmalarını yürütebilmeri için onları uzmanlık seviyesine getirmek,

 –> Çin edebiyatından modern ve klasik eserleri, gazeteleri incelemek,

 –> Çin dilini inceleyip anlamaya yönelik dilbilimsel yaklaşımları öğrenmek,

–> Çin Tarihi, kültürü, felsefesi  ve toplumu üzerine eğitmek,

–> Çin kültürü üzerine düşünme ve anlama edimi kazandırmak.

Çin Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olanlar ise ;

 –> “filolog” üvanını almaktadırlar,

–> Dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler ışığında öne çıkan Çin pazarı ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan kurum ve şirketlerde iletişim uzmanı olarak çalışabilirler,

–> Çeviri hizmeti verebilirler,

–> Çinliler ile iletişimde danışmanlık yapabilirler.

–> Özel sektör kurumlarında, turizm sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler,

–> Serbest iş alanında ve resmi dairelerde, bakanlıklarda, hukuk ve iktisat alanlarında çalışabilirler,

–> Çin’e üretim yapan Türk firmalarında ve Çin ile çalışan diğer yabancı ithalat/ihracat firmalarında çalışabilirler,

–> Şirketler ve çeviri bürolarında sözlü/yazılı çeviri alanlarında kadrolu ya da serbest çevirmenlik yapabilecekleri gibi farklı kurumlarda Çince öğretmeni olarak çalışabilirler.

Sinoloji Bölümü

Sinoloji bölümünün temel amacı, zengin Çin kaynaklarından Türk tarihi ile ilgili bilgileri ortaya çıkarabilecek bilim insanları yetiştirmektir. Asya’nın merkezi kültür alanı olan Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır. Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında Çince’nin bir kaynak dili olarak kullanılmasından dolayı Çin dilini ve uygarlığını inceler. Böylelikle bu Sinoloji eğitimi almış bilimciler Çin kaynaklarından yararlanabilmek için önce Çince, sonra Çin tarihini, edebiyatını, felsefesini ve Çin uygarlığını çok iyi tanımış olurlar.

Ulu önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra, bir ulus bilincini oluşturmak amacıyla, “ Türk Dili” ve “ Türk Tarihi” çalışmalarına önem vermiştir. Bu iki kurumda araştırma yapacak araştırmacıları ve  yeni açılacak olan üniversitelerde çalışacak bilim adamlarını yetiştirmek amacıyla, Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmuştur.  Disiplinler arası işbirliği düşünülerek kurulan Fakültenin ilk onaltı bölümü içinde Sinoloji de yer  almıştır.

Sinoloji Lisans Programının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği şeyler şu şekildedir;

–> Çağdaş Çince eğitimi,

–> Klasik Çince eğitimi,

–> Çin Tarihi eğitimi,

–> Çin Edebiyatı eğitimi,

–> Çin Felsefesi eğitimi,

–> Çin Kültürü eğitimi.

Sinoloji lisans programından mezun olanlar ise;

–> Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki bilimsel işbirliği protokolu sayesinde sağlanan burslarla Çin’e gitme şansına sahip olurlar (Her yıl bu burslardan yararlanan 5-10 öğrenci, araştırma yapmak için Çin Halk Cumhuriyetine gitmektedir),

–> Başbakanlık, Dış işleri Bakanlığı, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ile çeşitli üniversitelerde görev alabilmektedirler,

–> Özel sektör kurumlarında, turizm sektöründe, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler,

–> Çeviri hizmeti verebilirler.

Çince Mütercim Tercümanlık

Çince Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı, önümüzdeki yılların en büyük pazarlarından birisi olmaya aday ülkelerden Çin ile ticari ve kültürel ilişkilerin büyük önem taşıdığının bilinciyle bu alanda görev alabilecek kalifiye çalışanlar yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Çince Mütercim Tercümanlık Lisans Programının öğrencilere kazandırmayı hedeflediği şeyler şu şekildedir;

–> İki ülke arasındaki ilişkilerin gerektirdiği iletişim ve çeviri ihtiyacını gidermeyi sağlamak,

–> Çin’in saygın üniversitelerindeki yaz kurslarına ve değişim proğramlarına öğrencilerini burslu olarak gönderme imkanı kazandırmak.

Çince Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olanlar ise ;

–> Dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda öne çıkan Çin pazarıyla ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan kurum ve şirketlerde iletişim uzmanı olarak çalışabilirler,

–> Şirketlerde ve çeviri bürolarında sözlü-yazılı çeviri alanlarında çeviri hizmeti verebilirler,

–> Farklı bir kültürle yaşanabilecek iletişim sorunları konusunda danışmanlık yapabilirler,

–> Eğitim ve kültür alanlarında da görev alabilirler,

–> Özel sektör kurumlarında, turizm şirketlerinde, dış ticarette, dış ilişkilerin ve iletişimin sürdürüldüğü her ortamda görev alabilirler,

–> Resmi dairelerde, bakanlıklarda, hukuk ve iktisat alanlarında çalışabilirler.

Sizde Çince öğrenmeye başlayabilirsiniz. Üstelik bu Çince- Türkçe Kelime Kartlarımızla Çok Basit. Kartlarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.