Gizlilik Politikası
Günümüzde her an çeşitli güvenlik tehditleriyle karşı karşıyayız. Bunlar sadece kullandığımız teknoloji üzerinde değil, aynı zamanda çalışanlarımıza karşı da bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma sürecimize dâhil olan herkesten güvenlik konusunda son derece duyarlı olmalarını istiyoruz.

Bilgi Güvenliği
Her gün kişisel bilgileri içeren belgelerden henüz pazara çıkmamış yeni ürün ve hizmetlere ait belgelere ya da şirketlerin gizli bilgilerini içeren dosyalara kadar çok sayıda gizli bilgi üzerinde çalışıyoruz. Şurası gayet açıktır ki bu tür bilgi ve belgelerin yanlış ellere geçmesi kabul edilir bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla bilgi güvenliliği konusuna titizlikle yaklaşıyoruz.

Dosya transferi
Dosya transferleri güvenli müşteri sayfalarımız üzerinden yapılır. Dosyalarınızı websitemizde yer alan müşteri sayfanız üzerinden doğrudan bize gönderebilirsiniz. Aynı şekilde tercümanlarımız da çevirileri sitemizde yer alan sayfaları üzerinden yaparlar. Sakladığımız bilgilerin ve belgelerin korunması için bilgi güvenliği alanındaki gelişmeleri takip ediyoruz.

Kişisel Gizlilik Anlaşmaları
Bilgi güvenliğindeki en önemli konulardan birisi insanların karşılaştıkları bilgileri ele alma yaklaşımlarıdır. Çalışanlarımızı ve freelance tercümanlarımızı müşteri bilgilerinin güvenliğinin korunması konusunda düzenli olarak bilgilendiriyoruz ve eğitimler veriyoruz. Ayrıca sürekli olarak güvenlik prosedürlerimizi yeniliyoruz. Kalite Tercüme'nin tüm çalışanları ve tercümanları kişisel gizlilik anlaşmasında belirtilen şartlara ve kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Kalite Tercüme kişisel bilgilerin korunmasının önemini bilir ve kişisel bilgileri ve korunmasını  düzenleyen yasaları takip eder.

Kişisel Bilgiler
Kişisel Bilgilerin Tanımı: Kişisel Bilgiler isim, yaş, cinsiyet, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, eğitim durumu, meslek ve bir kişiyi tanımlayan diğer tüm bilgileri içerir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması
İzin almaksızın kişisel bilgiler toplanmaz. Kişisel bilgiler ancak kullanıcının kendi rızası doğrultusunda toplanır.

Kişisel bilgilerin kullanım amaçları:
Hizmet ve verimliliği artırma
Proje alındıktan sonra tercümanı seçme
Alacakların ve borçların yönetimi
Ödemelerin yapılması
Vergi ve sigorta yükümlülüklerinin yönetimi
Tercüman CV'lerinin müşterilerle paylaşımı
Tercüman veya müşterilerle yapılacak sözleşmelerde kullanma
Bilgi veya uyarılar gönderme
İşle ilgili verilerin araştırılması ve değerlendirilmesi
Araştırmalara ve soruşturmalara cevap verme
İptal işlemlerinin yönetimi
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Tercüman ve müşterilerle hizmetlerin zamanında ve uygun şekilde yürütülmesi

Kişisel Bilgilerin İfşa Edilmesi
Kişisel Bilgiler ilgili tarafın rızası olmadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmez. Bununla birlikte, yasalar gerektirdiğinde kişisel bilgiler ifşa edilebilir veya paylaşılabilir.

Kişisel Bilgilerin Yönetimi
Elde edilen bilgiler güvenli bir ortamda saklanır. İmha edilmesi, değiştirilmesi veya sızdırılmasına karşı gerekli tedbirler alınır.
 
Kişisel Bilgilerin Değiştirilmesi
Kişisel bilgilerinizi değiştirmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi
Gizlilik Politikasının içeriği ihtiyaç halinde değiştirilebilir. Bu siteyi kullanırken lütfen en güncel sürümü dikkate alınız.
 
İletişim
Kişisel bilgiler veya değerlendirilmesiyle ilgili talepleriniz için, lütfen info@buceti.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz.