Hizmet Sözleşmesi

Buceti Tercüme ve Danışmanlık Limited Şirketi olarak size daha iyi hizmet verebilmek için hizmet sözleşmesi hazırladık.

Madde 1 – Sözleşme Tarafları

1.Cihangir Mahallesi Aslanyatağı No:7 Kat:3 Taksim, İstanbul, Buceti Tercüme ve Danışmanlık Limited Şirketi  (Bundan sonra “Buceti” olarak anılacaktır.) ile www.buceti.com sitesinden tercüme hizmeti almak için onay vermiş “müşteri” arasındadır.

Madde 2 – Konu

2.1 İşbu sözleşmenin konusu ; www.buceti.com internet sitesi üzerinden sipariş verecek müşteri ile Buceti’nin karşılıklı yükümlülükleri.

Madde 3 – Sorumluluklar

3.1 Kullanıcılar müşteri sipariş formunda belirtilen bilgileri doldurmak, hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak, gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt ederek teklif alma işlemini gerçekleştirebilir. Teklif alma işlemlerinin tamamlanması hizmet sözleşmesi kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşme eklerinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir. Aynı zamanda teklif alıp tercüme hizmetinin başlamasına onay vermiş kişiler müşteri olarak tanımlanmaktadır.
3.2 Buceti, her hangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız tercüme hizmetine son verme yada erteleme hakkına sahiptir. Tercüme hizmetinin ertelenmesi ı ve ya sona erdirilmesi durumunda www.buceti.com’dan herhangi bir isim altında tazminat ve gider talebinde bulunulamaz.

Madde 4 – Hak ve Yükümlülükler

4.1 Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri:
4.1.1 Müşteri  www.buceti.com üzerinden ve hakkında gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
4.1.2 Buceti, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Müşteri’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir.
4.1.3 Müşteri teklif formu üzerinden göndereceği sipariş dosyalarının www.buceti.com’da bulunan Teklif Alın bölümünde yer alan tasarım ölçü ve kurallarına göre göndermekle yükümlüdür.
4.1.4 Müşteri onay işleminin ardından ödemeleri yapmakla yükümlüdür.
4.1.5 Müşteri onay ve ödemeden sonra iptal hizmetin iptalini ve  geri ödeme talep edemez.
4.1.6 Firmamız Toplum Örf Adet ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan içerikli ürünlerin hizmetini vermemektedir. Müşterilerimizden bu yönde sipariş istekleri geldiğinde firmamız tek taraflı olarak hizmet sözleşmesini fesh etme yetkisine sahiptir.
4.2 Buceti’nin Hak ve Yükümlülükleri
4.2.1 Buceti, site üzerinden veya diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilen dosyaları ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra tercümeleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.
4.2.2 Buceti, Gizlilik sözleşmesine uymakla yükümlüdür.

Madde 5 – Hizmet Bedeli

5.1 Yazılı sözlü tüm tercüme türlerinde fiyatlar yeminli tercüme, zaman, terminoloji, dil, karakter sayısı gibi bileşenlerin bir araya gelmesi ile değişmektedir. Müşteri temsilcisinin verdiği teklifler hizmet bedelidir.

Madde 6 – Kampanya ve Fiyatlar

6.1 www.buceti.com’da devam eden kampanyaların süresi Buceti tarafından belirlenir ve bitiş ve başlangıç tarihi saklıdır.
6.2 Buceti fiyat listesinde bulunan teslim sürelerinde ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. Değişiklik tarihi saklıdır.
6.3 Buceti tarafından verilen fiyatlarda KDV dahil değildir.

Madde 7 – Sözleşme Değişiklikleri

7.1 Buceti, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik www.buceti.com’dan bildirilecektir.

Madde 8 – Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Buceti işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştiremesi durumunda her hangi bir isim ve şartla tazminat talep edilemeyecektir.
Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 9 – Geri İade

9.1 Hizmetlerimizde geri iade söz konusu değildir.

Madde 10 – Hükümler

10.1 İşbu sözleşme taraflar yukarıda bulunan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, yukarıda bulunan yükümlülükler yerine getirilmediği taktirde karar mercii İstanbul mahkeme ve icra daireleridir.