Yazılı Çeviri

1) Hukuki Metin Çevirileri

Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki belgelerin çevirilerini kapsamaktadır.
• Kanun ve Yönetmelikler
• Mahkeme Kararları
• Hukuki Yazışmalar
• Vekâletnameler
• Sözleşmeler Beyannameler
• İş Teklifi ve Patent Başvurusu vb.

 

Top Margin

2) Ticari Metin Çevirileri

Ticari belge ve sertifikalar, raporlar, ticari sözleşmeler, toplantı tutanakları, finans işlemlerine ilişkin dokümanlar, fizibilite ve araştırma raporları, teklifler, bankacılık, uluslararası taahhütlere ilişkin resmi belgeler gibi her türlü ticari belge ve metin tercümesini kapsamaktadır.
• İmza Sirküleri
• Vekâletnameler
• Muvaffakatnameler
• Hak ediş Raporları
• Proje Metinleri / Fizibilite Raporları/Bilançolar
• Mali Müşavirlik Raporları / Muhasebe Belgeleri
• İhale Şartnameleri
• Kredi Anlaşmaları
• Kredi Teminat Mektupları
• Uluslararası Anlaşmalar/ Apostiller
• Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
• Tebliğler, Beyannameler
• Temsilcilik-Distribütörlük-Yetki belgeleri/ Sözleşmeleri
• Patent Sözleşmeleri
• AB ile İlgili Dokümanlar
• Gümrük Evrakları
• Çeşitli Mevzuatlar
• Her Türlü Finansal Dokümantasyon

3) Teknik Metin Çevirileri

Bu metinlerde genellikle teknik ve bilimsel konular ele alınır. Özellikle makina, teçhizat, kurulum gibi konularda bilgi veren bu metinlerin çevirileri oldukça yalın ve net olmalıdır. Alanında uzman tercümanlar tarafından çevrilen bu metinlerde genellikle noter şartı aranır.
• Cihaz ve Sistemin Bilgi Dokümanları
• Kullanım Kılavuzları
• Teknik ve Ticari Broşürler
• Laboratuar ve Test İşletme Sonuçları
• Teknik Şartnameler
• Lisans Sözleşmeleri
• Haberleşme Teknolojisi
• Teknik ve Endüstriyel Araştırmalar ve Raporlar
• Otomotiv, otomasyon, mekatronik, enerji
• Savunma Sanayi

4) Resmi Metin Çevirisi

Noter onaylı belgeler ile yasal sorumluluk gerektiren belgelerin tercümeleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu çeviriler genellikle okul, askeriye, hastane gibi kurumsal alanlar için yapılır. Bireysel anlamda yeminli tercüme talep edenler de genellikle bu alanlarda bu çeviriyi kullanır. Çevirisi yapılan belgenin altında özellikle noter onaylı tercüman bilgilerinin yer alması istenir.

5) Bilimsel Metin Çevirisi

Akademik belge ve dokümanların tercümesini kapsamaktadır.
• Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri
• Bilimsel makale ve teorik çalışma notları
• ARGE çalışmalarına ilişkin dokümantasyon

6) Tıbbi Metin Çevirisi

Karmaşık Tıbbi, teknik terminoloji ile eczacılık bilgilerini içeren her tür belge, rapor ve dokümantasyonun tercümesini kapsamaktadır.
• Doktor Raporları
• Prospektüsler
• İlaç Katalogları ve Broşürleri
• Tıbbi Tebliğler
• Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç
• Kullanım Kılavuzları
• Tıbbi Araç- Gereç ihalelerine Ait Dokümanlar
• Tahlil Sonuçları

Neden Buceti?

  • Güvenilirlik: Her dilde Noter Yeminli tercümanlarımızla kişisel bilgilerinizi ve tercümelerimizi karşılıklı imzalayabileceğimiz gizlilik sözleşmemiz ile güvence altına alıyoruz.
  • Zamanında Teslim: Belirleyeceğimiz süre içerisinde Türkiye’nin neresinde olursanız olun ücretsiz kurye ve kargo hizmetimizle çevirinizi zamannda teslim ediyoruz.
  • Profesyonel Ekibimiz: Seçkin üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun profesyonel tercümanlarımızla çeviri sürecinde 7\24 yanınızdayız.